Sound event fyn

COOKIE & PRIVATPOLITIK

Virksomhedens juridiske oplysninger

Sound event fyn

CVR-nr: 41362936

Indehaver og dataansvarlig:

Martin Hansen

Cikorievej 90

5220 Odense SØ

 

Personoplysninger

Persondata som Sound event fyn– afhængig af formål – indhenter og behandler

Via vores kontakt formular:

  • Person navn
  • Person e-mail adresse

Persondata der indsamles hos tredjepart

Data som fx cookies indsamles hos tredjepart, og disse behandles ligeledes af tredjepart. Sound event fyn har, i det omfang det er muligt, indgået en databehandleraftale med disse, for at beskytte dine persondata bedst muligt. Eksempler på tredjepart er fx Cookiebot, Mailprogram, Facebook m.v.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er de oplysninger hvor vi beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du benytter forskellige tjenester på hjemmesiden. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, købe en vare, tilmelder dig nyhedsbreve, konkurrencer eller deltager i en undersøgelse m.v. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder, men kan også være oplysninger om interesser, kendskab til internettet osv. De indsamlede data sælges ikke til tredjepart.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den tilmelding eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 
Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v, kan vi bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.
Husk at enhver oplysning du afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med os at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1

Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Underretning i tilfælde af brud på sikkerhed
Skulle Sound event fyn blive udsat for indbrud, eller på anden vis blive udsat for brud på sikkerheden (digitalt eller fysisk indbrud på vores kontor eller IT-systemer) vil du blive informeret inden for 72 timer. Du vil i så fald også få oplyst hvilke af dine persondata, som er påvirket af indbruddet.
Samarbejdspartnere og underleverandører skal ved sikkerhedsbrud give Sound event fyn underrette den dataansvarlige hos Sound event fyn senest 24 timer efter brud på sikkerheden.

Sletning af persondata

I forbindelse med din godkendelse til indsamling af nødvendige persondata vil du få besked om hvilke oplysninger der indsamles. I den forbindelse vil vi referere til dette dokument. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke persondata Soundevent fyn har registreret om dig og din virksomhed. Ønsker du at dine data slettes, eller begrænses, bedes du kontakte os. Du er velkommen til at kontakte os pr. brev eller telefon:

Sound event Fyn
Tlf: 30 20 24 68
E-mail: soundeventfyn@gmail.co